Hotel “Casa Las Delicias” a Cieza

El nou Hotel manté l’estructura bàsica de l’actual “Finca de las Delicias”, però potenciant l’element orgànic en la seva ampliació i retornant el protagonisme a la Casa. Se substitueixen les edificacions adossades per una plaça, que serà el cor de l’hotel a partir del qual, a manera de sistema circulatori, s’estén una xarxa de camins acompanyats de petites sèquies que condueixen, a les persones i a l’aigua, als diferents espais del hotel. L’accés es realitza a través d’un estret camí que condueix al visitant cap a la plaça de recepció, on es situa el volum més compacte de l’ordenació, format per l’actual “Casa de las Delicias” i la seva ampliació. Les habitacions en canvi, funcionen de forma independent i es troben disgregades al llarg del paisatge adaptant-se a la topografia del lloc. En definitiva, el nou hotel es concep com un allotjament rural dividit en tres grans zones: la Casa de “Las Delicias”, les Habitacions de “Las Delicias” i els Jardins de “Las Delicias”.

 

La Casa de “Las Delicias” conserva la seva configuració original, de manera que es rehabilita i restaura, per ubicar-hi el nou Restaurant de “Las Delicias”, que a la vegada permet el seu ús totalment independent de l’Hotel. Les habitacions configuren un conjunt d’estructures senzilles i cúbiques, són pavellons exempts amb grans finestres que emmarquen el paisatge, des del centre històric de Cieza fins a la Talaia. Els espais exteriors traslladen les formes, colors i vegetacions característics de la regió murciana i dels camps de regadiu: sembra d’arbres fruiters i horta tradicional.

 

Com a criteris generals per a l’elecció dels sistemes constructius, s’ha realitzat una avaluació del valor patrimonial de l’edifici i s’han establert els fonaments bàsics de la bioconstrucció.

 

Més informació: C004.10 Concurs

Situació

Cieza, Murcia

Superfície

1.298,45 m²

Projecte

2010

Promotor

Ajuntament de Cieza