Rehabilitació de Façana a Barcelona

El projecte consisteix en la rehabilitació de la façana principal d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres en règim de divisió horitzontal construït l'any 1969 al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. El tancament partia d'una composició de façana molt fragmentada, amb una gran diversitat de materials d'acabat (aplacat amb peces de pedra natural, obra de fàbrica vista, aplacat amb peces de rajola ceràmica vidriada, gelosia decorativa amb blocs ceràmics, tancament amb blocs buits de vidre emmotllat incolor, revestiment continu arrebossat i pintat).

Un dels problemes més greus que presentava el tancament era conseqüència del mal estat de conservació d'ambdós cossos sortints (despreniments de l'aplacat amb peces de rajola ceràmica vidriada degut a la pèrdua d'adherència entre el parament de suport i el revestiment ceràmic, trencament dels blocs ceràmics de les gelosies decoratives laterals degut a les diverses intervencions realitzades al llarg dels anys, despreniments dels escopidors amb peces de rajola ceràmica degut a l'oxidació dels ancoratges de les baranes existents). Totes aquestes lesions representaven un risc per a la seguretat de les persones i van requerir l'adopció de mesures cautelars, prèvies a l’execució de les obres, mitjançant la col·locació d’ una xarxa de protecció enfaixant els cossos sortints.

Amb un pressupost molt ajustat, la intervenció té com a principal objectiu unificar el criteri de colors i textures per als revestiments de tota la façana reduint-los al mínim. En el parament general de façana es trien acabats de tons clars i en les tribunes laterals es trien acabats de tons foscos per emfatitzar que són cossos sortints. L'aplacat de pedra natural situat en planta baixa es poleix i s'acaba amb un vernís de poliuretà a l'aigua per realçar el seu color natural.

Més informació: 053.17 Projecte Executiu

Situació
Barcelona

Superfície
475,00 m²

Projecte
2018

Restauració
2021

Promotor
Comunitat de Propietaris

Constructor
KYLMA SYSTEMS, S.L.

Fotografies
© Adrià Goula Photo

Footer
Nosaltres

SERRAN i MORA és un despatx d’arquitectura especialitzat en construcció i rehabilitació sostenible. Som grans defensors de la fusta i la utilitzem de manera generalitzada com a eina per reduir l’impacte mediambiental dels nostres projectes.

Informació

Copyright All Rights Reserved ©
2021 SERRAN i MORA arquitectes

Scroll to Top