Reforma d’un Habitatge a Castellar

El projecte de reforma integral consisteix en transformar dels dos habitatges existents en un únic habitatge unifamiliar partint de les següents premisses:

Màxima funcionalitat i optimització dels espais. Es decideix concentrar tots els serveis de distribució fixa en el temps (pati, escala, zones humides, emmagatzematge) en una franja lateral, alliberant la planta i donant flexibilitat als espais de distribució canviant (cuina, estar, menjador, jocs, habitacions) al llarg de la vida útil de l’habitatge.

Màxima il·luminació i correcta ventilació dels espais interiors. A causa de les proporcions del solar, es proposa enderrocar part del sostre existent per ubicar un pati-terrassa interior que configura l’espai alliberant ambdós costats de la planta, permetent  la lliure circulació de l’aire i l’entrada de llum natural a les estances intermèdies.

L’estratègia perquè la casa sigui energèticament eficient es basa en reduir el seu consum mitjançant un bon aïllament de l’envolupant de l’edifici i una bona gestió, per part de l’usuari, dels guanys i pèrdues de calor. Principalment s’han treballat els sistemes passius com són la disposició d’un pati interior central, que afavoreix la ventilació creuada i funciona com un mecanisme de regulació tèrmica, i l’organització del programa funcional d’acord amb l’orientació solar més favorable per aconseguir el nivell de confort satisfactori per a l’usuari.

Més informació: 006.09 Projecte Bàsic

Situació

Castellar del Vallès, Barcelona

Superfície

220,00 m²

Projecte

2009

Promotor

Particular

Fotografies

© EQUINOX Barcelona

Footer
Nosaltres

SERRAN i MORA arquitectes és un estudi d’arquitectura especialitzat en la rehabilitació i restauració sostenible, dirigit per Judit Serran Ventura i Xavier Mora Cubino, amb una sensibilitat especial per la conservació del patrimoni existent i de la tradició constructiva.

Informació

Avís Legal
Política de Privacitat i Cookies
Més informació sobre les Cookies
Copyright All Rights Reserved ©
2020 SERRAN i MORA arquitectes

Scroll to Top