Nota Legal

Información legal de la empresa

En compliment amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades: LOPD, li garantim la confidencialitat de les seves dades personals. Cap dada que ens proporcioni serà compartida amb organització, empresa o persona aliena a nosaltres.
D'acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), s'informa a tots els nostres usuaris i visitants sobre la informació legal relativa a l'empresa propietària del portal ubicat a l'adreça d'internet serranimora.com.
Raó Social: SERRAN i MORA arquitectes, S.C.P.
Domicili: Plaça Catalunya 7B, 2n 3a, 08818 Olivella (Barcelona)
Telèfons: 677 49 37 84 – 636 23 45 66
e-Mail: sim@serranimora.com
C.I.F: J66010547

Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font personalitzats, són titularitat exclusiva de SERRAN i MORA arquitectes, corresponent-nos l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.
Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de SERRAN i MORA arquitectes. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei.

Contingut de la web y enllaços

En SERRAN i MORA arquitectes no ens responsabilitzem de el mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.
Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la web serranimora.com.

Actualització i modificació de la pàgina web

SERRAN i MORA arquitectes es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web serranimora.com, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat.

Indicacions sobre aspectes tècnics

En SERRAN i MORA arquitectes no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de SERRAN i MORA arquitectes.
També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

Tractament de dades de l'usuari

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, SERRAN i MORA arquitectes, informa als seus clients que les dades personals li facilitin no seran cedides a tercers sense autorització expressa de les persones afectades.
La finalitat d'aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d'interès als nostres clients.
SERRAN i MORA arquitectes garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet a l'acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers.
Els clients de SERRAN i MORA arquitectes podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic sim@serranimora.com.

Seguretat en els accessos

L'accés a les pàgines a través de les que els clients de SERRAN i MORA arquitectes consultin dades personals, sol·liciti informació complementària o contracti algun dels productes que oferim es realitza a través de línia segura.

Legislació i jurisdicció aplicables

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola.

Política de Privacitat

Els usuaris poden consultar la nostra Política de Privacitat referent a les cookies i si ho desitja pot veure Més informació sobre les Cookies.
Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament. Si volen fer algun comentari o suggeriment, poden utilitzar el nostre e-mail de consulta sim@serranimora.com.

Footer
Nosaltres

SERRAN i MORA és un despatx d’arquitectura especialitzat en construcció i rehabilitació sostenible. Som grans defensors de la fusta i la utilitzem de manera generalitzada com a eina per reduir l’impacte mediambiental dels nostres projectes.

Informació

Copyright All Rights Reserved ©
2021 SERRAN i MORA arquitectes

Scroll to Top